Fit for the job is fit for life.

Een organisatie is zo gezond en vitaal als haar medewerkers. Hoe zorg je er voor dat medewerkers fit zijn en zich blijven inzetten voor het bedrijf? Dat ze openstaan voor verandering? Beter presteren, duurzame inzetbaarheid en energieke medewerkers heeft dus alles te maken met mentale veerkracht.

In o.a. de zorg, het onderwijs en hoog-risicoberoepen als justitie hebben steeds meer (jonge) werknemers moeite overeind te blijven. Enerzijds ervaren zij toenemende werkdruk in de veranderende, soms hectische werkomgeving. Anderzijds vergt het privéleven met opgroeiende kinderen en/of mantelzorg voor ouders, veel energie.  Het resultaat is dat ziekteverzuim door psychosociale klachten, stress of burn-out landelijk stijgt en mensen minder gaan presteren in plaats van beter presteren. 

Beter presterende en energieke werknemers in jouw organisatie

Drs. Jan Sleijfer is oprichter van NL sportpsycholoog en ontwikkelde de Drie Batterijen® methode. NL sportpsycholoog is een landelijk collectief van samenwerkende sport- en prestatiepsychologen, die samen kennis delen en kwaliteit nastreven. Zij vertalen mentale succesfactoren uit de topsport naar de werkvloer. Juist deze mentale succesfactoren zijn essentieel in de strijd in het op tijd voorkomen van psychosociale klachten, stress of burn-out klachten. Workshops en trainingen met duidelijke taal en bewezen in de praktijk effectief te zijn. Onze workshops zijn o.a. bij justitie en in het onderwijs uitgevoerd.

Bekijk hier onze workshops

 

Case 1: Onderwijs

SOPOH, een onderwijsorganisatie met ruim 20 basisscholen in het westen van Nederland biedt sinds 2016 jaarlijks haar medewerkers de gelegenheid om deel te nemen aan de training Mentale Veerkracht.

Casemanager Arbo/P&O adviseur van SOPOH: ‘Om te voorkomen dat medewerkers een te hoge werkdruk (een veel gehoorde klacht in het onderwijs) gaan ervaren, hebben we Jan Sleijfer gevraagd om een workshop mentale veerkracht te organiseren. Het doel van de training is dat medewerkers makkelijker kunnen omgaan met de diversiteit en intensiteit dat het beroep van leerkracht met zich meebrengt. Zij kunnen na de training beter relativeren en hun eigen koers uitzetten binnen wat gedaan moet worden. Dit draagt uiteindelijk bij aan onze missie ‘voor ieder kind het beste bereiken, met Passie, Plezier en Professionaliteit’.

Case 2: Justitie.

Sinds 2015 krijgt verschillend justitiepersoneel de training Mentale Veerkracht aangeboden. Omdat de training al sinds 2015 wordt jaarlijks wordt uitgevoerd is er in 2017 onderzoek gedaan onder 277 gevangenisbewaarders, 198 mannen en 79 vrouwen (gemiddelde leeftijd 49,5 jaar).

De volgende conclusie is vastgesteld: De training Mentale Veerkracht is geschikt voor alle beroepsgroepen die werkdruk ervaren, zoals leerkrachten en medewerkers in de zorg. Maar vooral ook voor medewerkers die dagelijks te maken hebben met traumatische gebeurtenissen, de zogenaamde hoog-risicoberoepen. Bijvoorbeeld justitiepersoneel, ambulancemedewerkers en brandweerlieden.  

Uit de workshops gegeven binnen justitie en onderwijs hebben wij de feedback van Arbo/P&O adviseurs gehad dat de training Mentale Veerkracht justitiepersoneel daadwerkelijk fysiek en mentaal sterker maken. Niet alleen de medewerker zelf, maar ook de organisatie heeft daar nu nog baat bij.

Boost your batteries!