Groepstraining

Keiko-kidz® biedt leerlingen een antwoord op toenemende prestatiedruk. Bedoeld of onbedoeld wordt presteren op school en in de sport elk jaar belangrijker. Niet zelden constateren ouders en leerkrachten dat een kind ‘iets’ wel kan, maar dat het er niet helemaal uitkomt. Weerbaarheidstraining voor kinderen kan hier een uitkomst voor bieden. Het talentontwikkelingsprogramma leert kinderen hun fysieke, sociaal emotionele en mentale talenten ontdekken en te ontwikkelen. In groepsverband of individueel.

Sport op school opladen van je drie batterijen

Opladen van je drie batterijen staat centraal

1. Cognitief: meer vertrouwen een leertaak aan te kunnen. Bijvoorbeeld geloof in eigen kunnen tijdens een toets of spreekbeurt op school.
2. Sociaal-emotioneel: Minder angst om negatief beoordeeld te worden door de groep en/of vrienden. Bijvoorbeeld grenzen stellen en omgaan met pestgedrag.
3. Motorisch: lekker in je vel zitten, bewegen, zonder al te veel lichamelijke spanning. Bijvoorbeeld geen last van overgewicht en plezier in sporten.

Weerbaarheidstraining voor kinderen

Groepstraining

Omvang: 6 tot 8 lessen van 90 minuten (afh. van groepsgrootte)
Groepsgrootte: minimaal 2 en maximaal 10 kinderen
Doelgroep: bovenbouw basisschool / onderbouw voortgezet onderwijs
Locatie: afhankelijk van groepsgrootte (praktijk of gymzaal)
Voorinformatie: ouderavond

Voor aanvang wordt een ouderavond georganiseerd om de ouders te betrekken bij het leerproces van hun kind. Met een intentieverklaring geven ouders en kind aan alle lessen te volgen en op tijd aanwezig te zijn. De laatste bijeenkomst participeren de ouders actief mee en wordt afgesloten met een diploma-uitreiking. N.B. Het succes van Keiko-kidz® is onder meer gelegen in de deelname van ouders.

Groepstraining: jongens en meisjes apart

Hoewel jongens en meisjes voor een deel voor dezelfde uitdagingen staan, wordt Keiko-kidz® onderwezen aan aparte jongens- en meisjesgroepen. Jongens zijn over het algemeen fysieker ingesteld en fysiek weerbaarder, maar minder bewust van hun eigen gevoelens en minder vaardig om zich in te leven in anderen. Meisjes zijn – over het algemeen – juist in deze laatste vaardigheden beter, maar hebben weinig of geen vertrouwen in hun eigen (lichaams-)kracht. Verder zijn meisjes op deze leeftijd meestal wat serieuzer dan jongens en lopen zij op sociaal-emotioneel gebied wat voor. Vandaar de keuze voor het gescheiden lesgeven.

Is groepstraining niet helemaal wat je zoekt?

Gebruik dit formulier om contact op te nemen.

Wat de ouders en leraren zeggen

Onderwijzer (op schoolrapport!)
‘Wat ga jij goed vooruit! Je staat een stuk zekerder voor de klas en je laat steeds meer van jezelf horen’.

Ouder
‘Wat wij opmerken is dat X wel ‘iets losser wordt’, opstandiger, hij durft meer tegengas te geven en een beetje meer zelfvertrouwen. Hij durft eerder nee tegen ieder te zeggen en uit zijn gevoelens iets meer’.

Ouder
‘We merken aan X dat hij zich bewuster wordt van zijn gevoelens en deze ook kan plaatsen’.

Jan Sleijfer

‘Elk kind verdient de kans om de eigen talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te groeien tot wie hij of zij wil én kan zijn’.