Vergoeding

KEIKO / NLsportpsycholoog® voldoet aan de strengste beroepseisen:

  • volwaardig geaccrediteerd bij de VSPN – Vereniging voor Sport Psychologie in Nederland. Kijk op: VSPN registratie
  • aangesloten bij de SCAS – Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg – onder nummer 1236634. Kijk op: SCAS registratie

Hierdoor kunnen sporters al dan niet met een talent- en/of topsportstatus bij KEIKO / NLsportpsycholoog® in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Controleer vooraf bij je zorgverzekeraar de polisvoorwaarden met betrekking tot ‘sportpsychologie’ of ‘mentale training en begeleiding’.

Sportpsychologische hulp wordt slechts beperkt vergoed in de aanvullende verzekering. Verzekeraars stellen dan wel bepaalde voorwaarden aan de psycholoog. Dit is per verzekeringspolis verschillend. Statussporters zijn sporters die op voordracht van hun bond op grond van prestatienormen een bepaalde status hebben ontvangen van NOC*NSF. Voorwaarden kortingsregeling: zie onder.

Kortingsregeling voor talenten

1. Een sporter met NOC*NSF talentstatus (jeugd):

  • International Talent
  • Nationaal Talent
  • Belofte

… kan een deel van het mentale traject vergoed krijgen.

Om aanmerking komen voor deze kortingsregeling dient de sporter vooraf contact op te nemen met het Olympisch Netwerk Noord-Holland of Topsport Haarlemmermeer.

Tijdens een intakegesprek met een van de topsportbegeleiders worden hierover individuele afspraken gemaakt met de sporter.

2. Een sporter met NOC*NSF topsportstatus:

  • A-status: top 8 wereld
  • B-status: top 16 wereld
  • HP-status: High Potential

… in de topsportprogramma’s van groep 1 t/m 3, krijgt via het NOC*NSF de Topsportpolis van Zilveren Kruis Achmea aangeboden aan A-, B- en HP-sporters. De polis wordt aangeboden ter ondersteuning van verschillende financiële en materiële voorzieningen.

Mentale training valt in de meeste gevallen onder deze polis. In individuele gevallen zijn per sportbond / per sporter soms aparte regelingen die hiervan afwijken. Hierover bestaat helaas weinig eenduidigheid.

Kijk voor meer informatie op de website van het NOC*NSF: Topsportpolis

De Vereniging voor Sport Psychologie in Nederland (VSPN) is druk bezig om hier verandering in te brengen, zodat topsporters zich optimaal kunnen voorbereiden op topsportprestaties.