Voor groepen of individueel

Keiko-kidz® biedt leerlingen een antwoord op toenemende prestatiedruk. Bedoeld of onbedoeld wordt presteren op school en in de sport elk jaar belangrijker. Niet zelden constateren ouders en leerkrachten dat een kind ‘iets’ wel kan, maar dat het er niet helemaal uitkomt. Het talentontwikkelingsprogramma leert kinderen hun fysieke, sociaal emotionele en mentale talenten ontdekken en te ontwikkelen. In groepsverband of individueel.

Sport op school opladen van je drie batterijen

“Opladen van je ‘drie batterijen’ staat centraal”

Drie batterijen
1. Cognitief: meer vertrouwen een leertaak aan te kunnen. Bijvoorbeeld geloof in eigen kunnen tijdens een toets of spreekbeurt op school.

2. Sociaal-emotioneel: Minder angst om negatief beoordeeld te worden door de groep en/of vrienden. Bijvoorbeeld grenzen stellen en omgaan met pestgedrag.

3. Motorisch: lekker in je vel zitten, bewegen, zonder al te veel lichamelijke spanning. Bijvoorbeeld geen last van overgewicht en plezier in sporten.

I Groepstraining

Omvang: 6 tot 8 lessen van 90 minuten (afh. van groepsgrootte)
Groepsgrootte: minimaal 2 en maximaal 10 kinderen
Doelgroep: bovenbouw basisschool / onderbouw voortgezet onderwijs
Locatie: afhankelijk van groepsgrootte (praktijk of gymzaal)
Voorinformatie: ouderavond

Voor aanvang wordt een ouderavond georganiseerd om de ouders te betrekken bij het leerproces van hun kind. Met een intentieverklaring geven ouders en kind aan alle lessen te volgen en op tijd aanwezig te zijn. De laatste bijeenkomst participeren de ouders actief mee en wordt afgesloten met een diploma-uitreiking. N.B. Het succes van Keiko-kidz® is onder meer gelegen in de deelname van ouders.

Groepstraining: jongens en meisjes apart
Hoewel jongens en meisjes voor een deel voor dezelfde uitdagingen staan, wordt Keiko-kidz® onderwezen aan aparte jongens- en meisjesgroepen. Jongens zijn over het algemeen fysieker ingesteld en fysiek weerbaarder, maar minder bewust van hun eigen gevoelens en minder vaardig om zich in te leven in anderen. Meisjes zijn – over het algemeen – juist in deze laatste vaardigheden beter, maar hebben weinig of geen vertrouwen in hun eigen (lichaams-)kracht. Verder zijn meisjes op deze leeftijd meestal wat serieuzer dan jongens en lopen zij op sociaal-emotioneel gebied wat voor. Vandaar de keuze voor het gescheiden lesgeven.

Aanmelden en inschrijven voor groepstraining Keiko-kidz®
Ga naar de contactpagina van deze website KLIK HIER en vul alle gegevens in van uw kind en noteer bij ‘opmerkingen’ de naam van de ouders / opvoeders. U ontvangt dan binnen enkele dagen een reactie. Uw kind wordt op de wachtlijst geplaatst. Zodra de data van de eerstvolgende groepstraining bekend zijn ontvangt u per mail een inschrijfformulier, uitnodiging voor de ouderavond en een verzoek tot betaling. Zodra de betaling binnen is, is de aanmelding definitief.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jan Sleijfer op telefoonnummer 06-45181380 of per mail.

Annuleringsregeling
Na definitieve aanmelding wordt de volgende annuleringsregeling toegepast: Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Tot 1 week voor aanvang 50% van het totale bedrag en daarna wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

II Personal training

Omvang: 6 lessen van 60 minuten
Groepsgrootte: individueel
Doelgroep: schoolkinderen vanaf 8 jaar
Locatie: Sportcomplex Koning Willem Alexander te Hoofddorp
Voorinformatie: persoonlijk intakegesprek met kind & ouder(s)

De laatste bijeenkomst participeren de ouder(s) actief mee en wordt afgesloten met een diploma-uitreiking. N.B. Het succes van Keiko-kidz® is onder meer gelegen in de deelname van ouder(s).

Waarom individueel?
Enkele redenen om voor personal training te kiezen:

Maatwerk: nauwere afstemming op de individuele hulpvraag
Planning: flexibel en het hele jaar door
Contact: 100% contact met uw kind

Voorbeeld reactie ouder(s)
‘Wij hebben bewust een individueel traject met een sportpsycholoog gekozen voor onze jonge zoon. We hebben zelf ervaren als je de mentale knop kan omzetten, je zoveel resultaat boekt. Zowel tijdens de sport als privé.

We zijn erg te spreken over Keiko en zullen het zeker aanbevelen. Bedankt!’

Aanmelden en inschrijven voor personal training Keiko-kidz® (individueel)
Ga naar de contactpagina van deze website KLIK HIER en vul alle gegevens in van uw kind en noteer bij ‘opmerkingen’ de naam van de ouders / verzorgers. U ontvangt dan binnen enkele dagen een reactie en een uitnodiging voor een intake/kennismakingsgesprek.

Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jan Sleijfer op telefoonnummer 06-45181380 of per mail.